Services

1. Thiết kế thương hiệu

Biểu tượng thương hiệu

Hình ảnh thương hiệu

Môi trường thương hiệu

Bao bì & hệ thống nhãn mác

Hệ thống nhận diện thương hiệu

Brand Identity

2. Ứng dụng tương tác

Thiết kế website

Phát triển website

Microsite

Landing page

UI/UX

Phát triển ứng dụng theo yêu cầu

Online Interactive

3. Ấn phẩm truyền thông

Thiết kế Profile

Thiết kế quảng cáo

Brochure / Catalogues

Sale kit

Video intro

Motion Graphic

4. Sản phẩm hình ảnh

Ảnh sản phẩm

Ảnh sự kiện

Ảnh cưới

Ảnh nghệ thuật

Kịch bản hình ảnh

Thiết kế hình ảnh

Hậu kỳ hình ảnh

Digital & Visual art

5. Giải pháp in ấn

In nhanh

In chất lượng cao

In theo yêu cầu

Print Communication