Jollibee Food Safety Training Program

3 năm trước

Dự án phát triển phần mềm đào tạo nội bộ cho Jollibee Việt Nam do Nagalink thực hiện. Jollibee là một trong những nhãn hàng thức ăn nhanh lớn nhất Việt Nam với hơn 50 cửa hàng trải dài trên toàn quốc. Luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), do đó yêu cầu bức thiết phải xây dựng một chương trình đào tạo chuyên nghiệp về ATVSTP cho toàn bộ nhân viên.

Với giải pháp sử dụng web application và responsive design, Nagalink đã đơn giản hóa phương án triển khai để tập trung chính vào trải nghiệm người dùng.

introbg

mock-7

4-Lesson-Index

screenshot-nagalink.com 2014-12-25 11-00-43

Tags: ,